46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744
46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744

$6,000,000

46-403 & 46-411 Haiku Plantations Drive, Kaneohe, HI, 96744

17
Courtesy of: Hawaii Homes International